به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • شرح وظایف معاونت حقوقی ، امور مجلس و استانها

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص فعالیتهای مربوط به امور حقوقی و مجلس در چارچوب سیاستهای وزارتخانه.
- برنامه ریزی در جهت معرفی فعالیتها و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تبادل اطلاعات با نمایندگان به منظور اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی در حوزه انتخابیه آنها.
- برنامه ریزی در راستای برگزاری جلسات برای تبادل نظر با نمایندگان مجلس بمنظور تسهیل اجرای برنامه ها و طرحهای فرهنگی،هنری وتبلیغاتی.
- نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی از نظر حقوقی و قانونی و مشارکت در تهیه و تنظیم فرمها و دستورالعملهای حقوقی.
- نظارت بر تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری و حقوق مادی و معنوی مخترعین، مؤلفین، هنرمندان و پدیدآورندگان کلیه آثار فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی.
- نظارت بر مطالعه و بررسی وتهیه گزارشات و اطلاعات و آمار از وضع فرهنگی¬استانها و مناطق و ارائه گزارش های مورد نیاز در خصوص مشکلات ، تنگناها، نظرات و ویژگیهای واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع و شوراهای برنامه ریزی.
- بررسی و مطالعه مستمر قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای بخش فرهنگ و هنر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم به مراجع ذیربط
- بررسی ، مطالعه و شناسایی راهکارهای مطلوب برای تقویت واحدهای استانی در قالب تفویض اختیار
- اقدام در شناسایی فرهنگی مناطق کشور از نظر کیفیت زندگی، اوضاع طبیعی ، وضعیت تاریخی ،اقوام و عقاید و باورها، سنت ها ،آداب و رسوم ،زبان و گویش ها، ادیان و مذاهب.
- دفاع از لوایح پیشنهادی در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی حسب مورد.
- تنقیح قوانین و مقررات و روز آمد نگه داشتن آنها.
- بررسی و ارائه نظر مشورتی به مقام عالی وزارت در زمینه انتصاب مسؤلین استانی و نظارت بر عملکرد آنها.
- انجام اقدامات در زمینه طرح دعاوی، تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مراجع حقوقی و قضایی.
- ارائه راهنمایی ها و پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف مرکزی و استانی در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات.