اخبار

حسین نوش آبادی :حوزه فرهنگ و هنر نیازمند نگاه دلسوزانه است

حسین نوش آبادی :حوزه فرهنگ و هنر نیازمند نگاه دلسوزانه است
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از دستگاه های مهم فرهنگی کشور است که براساس وظیفه ذاتی که بعهده دارد در حوزه های فرهنگی و هنری یفای نقش و اعمال حاکمیت می کند. این نهاد مهم فرهنگی به دلیل حساسیت تاثیر گذار در حوزه های مختلف، همواره مورد توجه دولت ها، احزاب، گروهها،شخصیت ها و جریانات فکری سیاسی و اجتماعی بوده است و بالطبع سیاست ها، برنامه هایش بیشتر از سایر نهادها و غیر فرهنگی مورد نقد و بررسی عام خاص قرار گرفته است.

تنوع و گستردگی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیت و برنامه ریزی در حوزه های متعدد فرهنگی و هنری مانندکتاب،مطبوعات، سینما، تئاتر، موسیقی و برگزاری جشنواره های متعدد از یک طرف و نظارت کمی و کیفی بر سازمانها و موسسات وابسته ماننند سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، سازمان اوقاف و امورخیریه و سازمان حج و زیارت  و نهادهایی مانند نهاد کتابخانه های عمومی،نهاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد و شورای فرهنگعمومی از سوی دیگر،این دستگاه بزرگ فرهنگی را در بوته توجه و نقد همگان قرار داده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان یک نهاد حاکمیتی در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام وظیفه می نماید و با در نظر داشتن اقتضائات فرهنگی و مصالح کلی نظام و منافع ملی اعمال حامیت می کند و تردیدی نیست که اعمال این سیاست ها ممکن است با منافع سیاسی برخی احزاب، گروهها و جریانات فرهنگی غیر مسئول و بعضی اشخاص در تعارض باشد و رضایت آنان را تحصیل ننماید و همین امر گاهی موجب برداشت های مختلف و بروز اختلاف نظر و ایجاد چالش های فرهنگی و سیاسی در سطوح و لایه های مختلف  اجتماعی شده است.

البته موفقیت خای دستگاه فرهنگی در سطح جامعه به معنای انکار کمبودها و کاستی و ضعف و نقص در مدیریت ها و برنامه ها در این وزارتخانه نبوده نبوده است،زیرا در طول دوران سی و پنج سال بعد از انقلاب و تشکیل دولت های مختلف با سلایق و گرایش های گوناگون و دیدگاههای فردی مدیران و اعمال نظرات شخصی برخی از مسئولان این نهاد فرهنگی،زمینه و بستر انتقادات را علیه این وزارتخانه فراهم نموده و موجبات دغدغه و نگرانی را فراهم ساخته است. صرف نظر از دغدغه ها و نگرانیهای که بعضاً از سوی مدیران ارشد نظام،دلسوزان جامعه ، بویژه مقام معظم رهبری در این حوزه مطرح بوده و هست و هیچ دولتی در گذشته بعد از انقلاب اسلامی،از این انتقادها بدلیل نقایص و کمبودها و عد تلمین کافی مطالبات مردم و نظام،مصون نبوده و رفتاره ، برنامهها، جهت گیریها و اقدامات انان کم و بیش و بعضاً مورد نقد و تذکرات دلسوزانه مقام معظم رهبری و برخی از مراجع نظام قرار گرفته است بسیاری از انتقاداتی که از ناحیه  احزاب،گروهها و جریانات سیاسی مطرح گردیده ناشی از نوع نگاه آنان و برداشت های خاصی بودهاست که عقلاً و منطقاً نه قابل اجرا بوده و نه مصلحت عمومی کشور و جامعه چنین اقتضایی را برای اجرای خواسته های آنان ایجاب م کرده است.

گذشته از انچه در دولت های گذشته و مقاطع زمانی پیشین رخ داده است،شرایط خاص، حساس و پیچیده ای هم اکنون بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مترتب است که چنانچه واقع بینانه به آن پرداخته نشود، آثار جبران ناپذیری را در عرصه فرهنگی بجا خواهد گذاشت. اولا" وجود برخی نگرانی ها در حوزه فرهنگی کشور نباید موجب سوء استفاده و مصادره به مطلوب نمودن عده ای فرصت طلب که عملکرد گذشته آنان بر سوء نیت و عدم دلسوزی ایشان گواهی می دهد، گردد و ثانیا" این نگرانی ها نباید صرفا" متوجه یک نهاد فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، زیرا نهادها، دستگاهها و موسسات متعدد فرهنگی دیگری وجود دارند که هم رسالت فرهنگی بدوش دارند و هم از بودجه و اعتبارات دولتی و عمومی استفاده می کنند و ماموریت های تعریف شده فرهنگی به عهده کانون نهاد شده است و نباید خودشان را خارج از دایره انتقادات موجود و مصول از نگرانی ها و دغدغه های کنونی بدانند. نکته اگر اینکه چنانچه ضعف ها و اشکالاتی متوجه فضای فرهنگی کشور است، باید از مجاری حقوقی و قانونی و بدور از شائبه های حزبی، سیاسی و شخصی نسبت به حل آنها اقدام گردد و در یک فرایند و پروسه منطقی و با احسای دلسوزی و نیت خیرخواهانه به رفع و کاهش این دغدغه ها کمک شود. از آنجائیکه ساماندهی فضای فرهنگی در گروی هماهنگی و هم افزایی همه دستگاههای متولی ذیربط است، هرگونه نقد باید دلسوزانه و با هدف اصلاح و رفع نگرانی باشد و از شائبه ها و انتقامجویی سیاسی بدور و از هر گونه تخریب و بزرگ نمایی و تضعیف دولت عاری باشد.

کلام آخراینکه مسئولان وزارت ارشاد اسلامی با درک شرایط حساس کشور و با آگاهی از سنگینی رسالتی که بعهده گرفته اند و با التزام علمی به اسلام و ولایت فقیه همواره در جهت اصلاح امور و ساماندهی آن بخش از مسئولیتی که بعهده گرفته است، تلاش خواهد کرد و مصمم است بت بهره گیری از امکانات و تامین نیروهای توانمند و دلسوز در این حوزه و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای خود و بهره مندی از نظرات نخبگان و فرهیختگان فرهنگی کشور و تعامل نزدیک با قوای مقننه و قضائیه، نگرانی ها و دغدغه های مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار تقلید را بر طرف و در چارچوب سیاست های ابلاغی و منویات رهبر عظیم الشان انقلاب، سیاست های کلان فرهنگی را با ابزارهای فرهنگی و هنری و روش های نو و تاثیر گذاری بصورت مثبت دنبال نماید و در مسیر احیای تمدن و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی حرکت با الگوی پیشرفت و توسعه فرهنگی در راه تحقق سیاست های کلی فرهنگی نظام گامهای عینی و عملی بردارد.

جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر تاکید بر قانونمندی فعالیتهای مرتبط، اهتمام به معرفی تمدن و فرهنگ و هنر غنی و تاریخی ایران اسلامی، تقویت شورای های فرهنگ عمومی استانها، دفاع از کیان و استقلال فرهنگی و اصلاح نگاه سیاسی و امنیتی به آن، تقویت توان و اقتدار فرهنگی، صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی، تقویت انسجام ملی یا به رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک ها و گرایش های گوناگون فرهنگی، تقویت انسجام ملی با به رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک ها و گرایش های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی و احترام به فرهنگ و هنر و آداب و رسوم اقوام ایرانی، گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر، همکاری و تعامل با سازمانهای فرهنگی منطقه ای و بین المللی، ترویج سبک زندگی مبتنی بر هویت دینی و ملی متناسب با شرایط و نیازها و اقتصابات مدیران ستادی و استانی، بهره گیری از ظرفیت های فن آوری های اطلاعات و ارتباطی جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام، بکارگیری ظرفیتهای بالای نمایشگاهی، معرفی قابلیت ها و مولفه های اصلی فرهنگ و هنر استانها، ایجاد فضای تعاملی فرهنگ ایرانی و جهانی با تاکید بر حفظ و ارتقای فرهنگ ایرانی، ایجاد زمینه های قانونی و ساختاری بمنظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان و فعالان فرهنگ و هنر، استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مولفان، مصنفان و هنرمندان کشور، توسعه کمی و کیفی تشکل ها و نهادهای فرهنگی و هنری مردم نهاد و افزایش نقش و جایگاه بخش غیر دولتی فرهنگ در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری فرهنگی و هنری، پیگیری قانون نظام صنفی فرهنگ و هنرو رسانه و تدوین لایحه نظام صنفی، افزایش مشارکت فعال بخش غیر دولتی با فراهم سازی زمینه های حقوقی و قانونی برای گسترش و ارتقای فعالیتهای مربوطه به ایجاد محیطی امن و فضای آرام برای فعالان عرصه فرهنگی و هنری و تقویت تعامل با مجلس و نمایندگان محترم آن و کمیسیون تخصصی فرهنگی از جمله سیاست ها و برنامه هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال خواهد کرد.

 

 


 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۰:۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید