اخبار

نقش رسانه ها در انعکاس فعالیت های فرهنگی/ به قلم زهرا صیادی مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی

نقش رسانه ها در انعکاس فعالیت های فرهنگی/ به قلم زهرا صیادی مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی
دنیا، دنیای رسانه است. اگر تا پیش از اختراع رسانه های جدید، کتاب و روزنامه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی داشتند، اینک تلویزیون و رسانه های مجازی به شکل دهی افکار عمومی در سطح بین المللی مبادرت می کنند.

در حالی که موج جهانی شدن یا به تعبیری جهانی سازی همه شئون زندگی انسان ها را دربرگرفته است، فرهنگ به مثابه ی پاشنه آشیل زندگی جمعی ملت ها، بیش از گذشته اهمیت یافته است. به ویژه آنکه در فضای سیاسی کنونی در سطح بین المللی، شکل دهی به افکار عمومی از طریق فعالیت های فرهنگی صورت می گیرد. این فعالیت های فرهنگی نه در اشکال گذشته ی خود و با استفاده از قوه ی قهریه، بلکه در اشکال جدیدی که متأثر از فضای مبتنی بر دهکده ی جهانی است، روندهای فرهنگی ملت ها را کنترل می کند. از یک سو، رسانه ها عمده ترین ابزار تشکیل دهنده ی چنین فرآیندی را تشکیل می دهند و از سوی دیگر، دولت ها با استفاده از این ابزار، دیپلماسی عمومی خود را به کار می گیرند. بنابراین فعالیت های فرهنگی و رسانه ها، به مثابه ی عناصری که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، فرآیندهای دیپلماسی عمومی را جهت می دهند و دولت ها را در به کارگیری فرهنگ به عنوان بخشی از عناصر تشکیل دهنده ی قدرت ملی، یاری می دهند.

در اینجا باید توجه داشت که فعالیت های فرهنگی بدون تلاش برای انعکاس آن ها، نتایج لازم را به همراه نخواهد داشت. در شرایطی که فرآیند هویت یابیِ انسان ها تحت تأثیر رسانه های جدید به ویژه شبکه های مجازی قرار دارد، هر نوع فعالیت فرهنگی، نیازمند انعکاس رسانه ای است. در شرایط فقدانِ چنین انعکاسی، فعالیت های فرهنگی، محلی (Local) باقی می مانند و این در حالی است که در زندگی جهانی شده ی امروز، پایداری فرهنگ ها نیازمند انعکاس گسترده است. زیرا ما با نوعی جنگ فرهنگی روبرو هستیم که در آن، فرهنگ های مختلف در تلاش هستند تا ایده های خود را بر فرهنگ های دیگر تحمیل کنند. ارزش ها، باورها، آداب، رسوم، آیین ها، نمادها و نشانه هایی که فرهنگ های مختلف را تشکیل می دهند، با یکدیگر ستیز می کنند و بنابراین، آن فرهنگی پیروزِ این ستیز خواهد بود که بتواند ارزش ها و باورهای خود را از طریق آداب و رسوم و نمادهایش بهتر ارائه کند و این نیز به جز از طریق انعکاس رسانه ای ممکن نیست.

از این رو، رسانه ها به مثابه ی حلقه ی واسطِ دیپلماسی عمومی عمل می کنند. ارزش ها و باورهای از پیش موجودِ هر ملتی که درون فرهنگ آن ملت، غلیان دارد، جز از طریق رسانه ها نمی تواند در خدمت دیپلماسی عمومی دولت درآید. این نکته بدان معنا است که اگر فعالیت های فرهنگی نقطه ی آغاز دیپلماسی عمومی دولت را تشکیل می دهند، انعکاس رسانه ای، زمینه ی بروز آن را فراهم می کند. در شرایطی که ما مورد تهاجم فرهنگی ناشی از جهانی سازی قرار داریم، تنها راه مقابله، انعکاس فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور با استفاده از رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید است. رسانه ها از طریق نقشی که در انعکاس فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور ایفا می کنند، زمینه ی موفقیت دیپلماسی عمومی دولت را فراهم می کنند. انعکاس فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه ها می تواند امواج اسلام هراسی و ایران هراسی در رسانه های بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا بنیاد همه ی این امواج ارائه ی چهره ای غیرفرهنگی از جمهوری اسلامی ایران است و بنابراین تبلیغ و ترویج فعالیت های فرهنگی از سوی رسانه های جمعی و شبکه های مجازی، ضرورتی انکارناپذیر در فرآیند دیپلماسی عمومی دولت است.

                                                           

 

 

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید