اخبار

با حضور مدیرکل امور استان ها و مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

اساسنامه جدید انجمن های هنری در استان ها بررسی شد

اساسنامه جدید انجمن های هنری در استان ها بررسی شد
اساسنامه جدید انجمن های هنری در استان ها پیش از ظهر امروز با حضور مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور اجرایی، مدیران کل معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کل ارشاد اسلامی استان های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس بررسی شد.

در ابتدای این جلسه علی غیاثی مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنظیم اساسنامه انجمن های هنری در استان ها گفت: برگزاری این جلسه با این هدف است که برای ساختار جدید انجمن های هنری شامل (موسیقی، نمایشی و تجسمی) در استان ها بحث و تبادل نظر داشته باشیم و نقطه نظرات مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها که به صورت ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور دارند را برای نهایی شدن این اساسنامه دریافت کنیم.

وی افزود: انجمن ها یک نهاد عمومی هستند و با اینکه غیر دولتی است ولی خصوصی به شمار نمی آیند. اینکه انجمن های هنری در استان ها استقلال داشته باشند اتفاق و رویکرد مناسب و خوبی است و کمک بسیاری در این حوزه صورت می گیرد.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 13

غیاثی ادامه داد: با استقلال انجمن های هنری در استان ها بحث نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن ها که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است از بین نمی رود و نقش نظارتی ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن های هنری استان ها ضروری است.

وی در عین حال تصریح کرد: نقش نظارتی به معنای دخالت در کار انجمن ها نیست و به معنای این نسیت که انجمن ها زیر مجموعه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها به شمار آیند؛ زیرا تشکل های هنری باید حرمت و استقلال داشته باشند ولی در کنار آن نظارت بر اساس قوانین نیز لازم است. بنابراین نقش نظارتی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در این حوزه مهم است.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 3

در بخش دیگری از این جلسه حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس دستور وزیر محترم و تاکید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاست های واگذاری مسئولیت ها به ویژه استفاده از ظرفیت های عمومی در کشور، ساماندهی موسسات فعال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در شورای راهبردی وزارتخانه هم صورت گرفته، بر عهده معاونت ها قرار گرفت.

وی تاکید کرد: بزرگترین و پر حجم ترین ارتباطات موسسه ای و انجمنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فعالیت های معاونت امور هنری است. بنابراین اقدامات و هماهنگی های متعددی در این زمینه صورت گرفت و موضوعات تخصصی از سوی استان ها انجام شد و مطالبات استان ها در این حوزه دریافت شد.

قبادی در عین حال تاکید کرد: تشکیل جلسه امروز هم یک ضرورت بود تا اگر ابهاماتی برای مدیران ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تنظیم اساسنامه انجمن های هنری در استان ها وجود دارد، برطرف شود.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 14

در ادامه مؤیدی مشاور برنامه ریزی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از مراحل تهیه و تنظیم اساسنامه انجمن های هنری استان ها ارائه کرد.

وی در این گزارش به بررسی سوابق موجود، برپایی جلسات مستمر و منظم با ارکان مرتبط در وزارت متبوع، ضرورت های ساختار انجمن ها و اقدامات و هماهنگی مستمر قریب به دو سال گذشته اشاره کرد

در بخش دیگری از این جلسه برخی از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان فرهنگی و هنری استان ها نظرات و پیشنهادهای خود درباره تنظیم اساسنامه انجمن های هنری در استان ها را ارائه کردند.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 11

در ادامه قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اساسنامه انجمن های هنری استان ها بر اساس سیاست های وزیر محترم مبنی بر کاهش نقش تصدی گری دولت تنظیم شده است.

وی افزود: بر این اساس هم نقش محتوایی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها بر فعالیت های انجمن های هنری در نظر گرفته شده است. به این معنا که در حوزه نمایش، هیچ فعالیت نمایشی بدون مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها صورت نباید بگیرد. همچنین در این اساسنامه بر نقش شکلی هم تاکید شده به این معنا که سیاست دولت این است که از توانایی هنرمندان بهره ببرد و آن ها در فعالیت های خود مستقل باشند.

آشنا در عین حال تصریح کرد: کمک های مالی ما به انجمن های هنری در استان ها طبق تفاهم نامه بر اساس گزارش مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان است.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 4

در ادامه هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کلیات اساسنامه انجمن های هنری در استان ها در بخش های موسیقی، نمایش و تجسمس تقریبا شبیه به یکدیگر است. با این تفاوت که هنرهای تجسمی دارای رشته های متعددی از جمله خوشنویسی، نقاشی، تصویرگری، نگارگری، گرافیک، عکس، مجسمه، هنرهای جدید، سرامیک و کاریکاتور است.

وی تاکید کرد: با توجه به وجود این ده رشته در حوزه هنرهای تجسمی، اگر تاکنون خانه تجسمی نداشته ایم شاید به دلیل تضارب آرا در شکل و ماهیت در میان این رشته های هنری بوده است.

مظفری ادامه داد: بر مبنای این اساسنامه انجمن های هنری در حوزه تجسمی هم باید در قالب این اساسنامه فعالیت کنند و انجمنی که با تایید مدیرکل استان معرفی می شود اعتبارات را از طریق موسسه معین (موسسه هنرهای تجسمی معاصر در تهران) دریافت می کند.

وی گفت: همچنین پیش بینی شده مجمع عمومی این انجمن ها از هر شهرستان یک نفر و از مرکز استان دو نفر در آن حضور داشته باشد.

جلسه بررسی پیش نویس انجمن های هنری دراستانها 9

در بخش دیگری از این جلسه محمد الهیاری مدیرکل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس این اساسنامه تلاش داریم تا انجمن های هنری در استان ها به سمت وضعیت مناسب حرکت کنند و این به این معنا است که وضعیت مناسب با وضعیت مطلوب فرق دارد و با کمک بازخوردهایی که از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در این زمینه دریافت می کنیم می توانیم به وضعیت مطلوب دست یابیم.

وی تاکید کرد: ضروری است مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ظرف چند روز آینده نقطه نظرات خود درباره اساسنامه انجمن های هنری استان ها در سه حوزه نمایشی، تجسمی و موسیقی را ارائه دهند تا بر اساس آن این اساسنامه را نهایی کنیم.

در ادامه این جلسه قبادی به جمع بندی نقطه نظرات پیشنهادی ارائه شده پرداخت و گفت: نماینده وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در استان ها مدیران کل استان ها هستند.

وی با بیان اینکه شفافیت مالی، نحوه نظارت ها، بحث کمک های مالی، بحث سایر انجمن ها، بحث عدم ارتباط بار مالیاتی و ... از جمله مزایای این اساسنامه به شمار می آید، افزود: این اساسنامه کمک می کند تا مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها علاوه بر اینکه عوارض گذشته را نداشته باشند، نظارت هایشان را بیشتر هم می کند.

قبادی ادامه داد: باید به موضوع شعب انجمن های هنری در شهرستان ها هم توجه داشته باشیم و این اساسنامه در مرحله نهایی است و امکان نظارت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در انجمن های هنری اگر به دنبال تولی و تصدی گری نباشند، بیش از پیش خواهد بود.

در پایان این جلسه غیاثی مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در راستای ساماندهی تشکل های هنری در استان ها در سه حوزه نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی این جلسه تشکیل شد و با توجه به تهیه اساسنامه امروز نظرات مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها هم به صورت ویدئو کنفرانس دریافت شد و یک ارتباط دوسویه میان مدیران کل حوزه معاونت امور هنری وزارتخانه با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها بر قرار شد.

وی تاکید کرد: در این جلسه بر تقویت ساختار انجمن های هنری در استان ها و تقویت تشکل های هنری در شهرستان ها همانطور که در اساسنامه هم اشاره شده، تاکید شد.

۱۰ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۲۱
روابط عمومی معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید