به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • آرشیو اخبار

شامل :
نوع اخبار :

نوع اخبار
تازه های خبری معاونت
خبر مهم
گزارش سفر استانی
مصاحبه
مقاله و یادداشت

بایگانی اخبار در سال 1398

مرداد(4)
تیر(13)
خرداد(5)
اردیبهشت(10)
فروردین(3)

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(10)
بهمن(9)
دی(12)
آذر(11)
آبان(20)
مهر(33)
شهریور(13)
مرداد(21)
تیر(20)
خرداد(15)
اردیبهشت(25)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1396

اسفند(18)
بهمن(26)
دی(15)
آذر(13)
آبان(14)
مهر(15)
شهریور(11)
مرداد(13)
تیر(15)
خرداد(6)
اردیبهشت(7)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(16)
بهمن(10)
آذر(1)
آبان(2)
مهر(6)
شهریور(7)
مرداد(6)
تیر(6)
خرداد(7)
اردیبهشت(8)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(7)
بهمن(9)
دی(9)
آذر(9)
آبان(10)
مهر(4)
شهریور(5)
تیر(3)
خرداد(1)
اردیبهشت(4)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1393

بهمن(2)
دی(3)
آذر(2)
آبان(7)
مهر(9)
شهریور(12)
مرداد(5)
تیر(6)
خرداد(11)
اردیبهشت(12)
فروردین(9)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(15)
بهمن(10)
دی(10)
آذر(17)
آبان(1)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(2)
بهمن(1)
دی(9)